ZÁKLADOVÉ DESKY NA PĚNOVÉM SKLE

Ekologická tepelná izolace základů

Jedná se o variantu plošného zakládání, kdy je železobetonová základová deska zrealizována na vrstvu zhutněného pěnového skla, která slouží jako tepelná izolace a funguje i jako drenáž pod deskou. Výhodou je také to, že tepelná izolace je na ochlazované straně desky, takže deska samotná nepromrzá. celá základová deska je v obálce z tepelné izolace. Tento systém je velice vhodný pro zakládání na nestabilním podloží.

Pěnové sklo je ekologický materiál s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, je vysoce únosné, trvale stabilní a nenasákavé.

Není vhodnější tepelná izolace v podlaze než v základech?

Pěnové sklo pod základovou deskou zatepluje konstrukci ze strany působení chladu. Nosná základová železobetonová deska nepromrzá a nedochází v ní ke kondenzaci vlhkosti. izolace v podlahách je ohrožována kondenzací vlhkosti nemluvě o tom, že izolace v podlahách je vystavena poměrně vysokým tlakům (nábytek, regály apod.) a často u ní dochází k postupnému stlačování a tím k poklesu podlahy. Čím je vrstva izolace v podlaze větší, tím větší bude pokles. Pěnové sklo je na tlak připraveno, v místech, kde tlak působí, je schopno unést až 650 kPa= 65.000 Kg/m2= 65 t/m2.

Výhody systému plovoucí základové desky  na pěnovém skle:

 • 100% odstranění tepelných mostů mezi základy a obvodovým zdivem. Tepelná izolace základů bez tepelných mostů
 • Izolace zespodu na ochlazované straně desky, velká akumulační hmota železobetonové desky s obrovskou tepelnou setrvačností
 • Pěnové sklo je ekologický, vysoce únosný, stabilní a 100% nenasákavý materiál
 • Neomezená živostnost materiálu, nedegraduje, nechutná ani hlodavcům ani škůdcům.

Základové desky izolované pěnovým sklem zabraňují až 20% uniku tepla podlahou a tím šetří Vaše peníze.

Nabídka základové desky na pěnovém skle obsahují:

 • vypracování cenové nabídky
 • konzultace stavby
 • smlouva o dílo
 • vytýčení a zaměření stavby
 • realizace díla
 • úklid staveniště
 • předání stavby

Izolace základové desky

nákres nepodsklepené základní desky

Uvedený obrázek je ilustrativní a zobrazují princip celého založení, pro přesnější informace skladby nás kontaktujte, rádi s vámi vše prokonzultujeme (kontakt zde).

Ukázka z realizace

Potřebuji základovou desku na pěnovém skle