NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jaké podklady budete potřebovat pro zpracování cenové nabídky ?

 • Připojte k vaší poptávce projektovou dokumentaci (prosíme co s nejpřesnějšími údaje, nejlépe ve formátu DWG), telefonní spojení (snadno tak vyřešíme technické detaily, které nejsou z projektové dokmunetace patrné) a přibližný termín realiazace...V případě, že si nejste jisti s provedením některých částí projektové dokumentace, neváhejte nás kontaktovat ohledně konzulatace (kontakty najdete pod odkazem KONTAKT)

​​Realizace na klíče co vše obsahuje ?

 • Kontrolu realizační dokumentace včetně statického posouzení, geodetické vytýčení základů, zemní práce,uložení drenáží a zemnění, pokládky rozvodů kanalizace a prostupů technických sítí, dopravu všech materiálů, kompletní montáže materiálů, betonáže a úklid staveniště.

Máme připravovat staveniště ?

 • Jediné co potřebujeme je dobrá přístupnost staveniště pro nákladní vozidla (nákladní automobil, autodomíchávač, čerpadlo na beton). 

Jak dlouho trvá samotná realizace?

 • Dům o výměře cca 100-120 m2 trvá realizace cca 7 dní při dobrých klimatických podmínkách

Kdy je možno základovou desku zatížit materiálem?

 • Založení zdiva lze provést již po cca 7 dnech a stavbu obvodových stěn a příček je možné zahájit po cca 9 dnech od betonáže. Při chladnějším počasí  se tento čas může prodloužit až na 3 týdny.

Liší se kvalita základové desky úrovní zateplení ?

 • Ano liší, nabízíme 3 úrovně zateplení (pokud to není řešeno samotným projektem):
  • BĚŽNÉ STAVBY – s U-hodnotou  0,53 W/(m2.K)
  • NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY – s U-hodnotou  0,26 W/(m2.K)
  • PASIVNÍ DOMY – s U-hodnotou  0,14 W/(m2.K)

Realizujete základovou desku včetně přípojek inženýrských sítí ?

 • Ano realizujme, i přípojky vody, elektra,plynu a  kanalizace (vždy pouze na pozemku investora), včetně revizních a inspekčních šachtic, montáže deštových, retenčních a vsakovacích objektů. Atd.

Stavíte i s drátkobetonem?

 • Ano stavíme i s drátkobetonem, jsme schopni provést přepočet z Vázané výztuže na rozptýlenou výztuž (drátky).

Proč použít systém plovoucí základové desky izolované pěnovým sklem?

ikona pdf

Máte další dotazy, které zde nezazněly? Skvělé, neváhejte se nám ozvat a my Vám vše rádi vysvětlíme a odpovíme.